موسكو والشركس الآن على طريق التصادم

موسكو والشركس الآن على طريق التصادم

الناشر: أوراسيا ديلي مونيتور

بول غوبل (Paul Goble)

20 يونيو/حزيران 2017 Read more

Share Button

Russia’s Act of Genocide Against Circassians Lasted More than 150 Years, Chukhua Says

Sunday, May 21, 2017

Russia’s Act of Genocide Against Circassians Lasted More than 150 Years, Chukhua Says

Paul Goble Read more

Share Button

The 153rd Circassian Memorial Day

The 153rd Circassian Memorial Day

May 21, 2017

By Adel Bashqawi Read more

Share Button

The Bitter Anniversary Returns Again

The Bitter Anniversary Returns Again

May 21, 2017

Eagle

Justice For North Caucasus Group Read more

Share Button

Human Rights Activist Is Calling To Save Chechen Refugees

Human Rights Activist Is Calling To Save Chechen Refugees Read more

Share Button

KAFFED MEMBER DEPORTED BY RUSSIAN AUTHORITIES / RUS makamları tarafından sınır dışı KAFFED ÜYE

KAFFED MEMBER DEPORTED BY RUSSIAN AUTHORITIES

RUS makamları tarafından sınır dışı KAFFED ÜYE

circassianexpulsion

KAFFED OFFICIAL DEPORTED BY RUSSIAN AUTHORITIES Read more

Share Button

DEATHS OF JOURNALISTS IN RUSSIA – List 9

DEATHS OF JOURNALISTS IN RUSSIA

This database includes the violent, premature or unexplained deaths of journalists in Russia recorded by the country’s own media monitors since the early 1990s. Each entry (click on View in last column of Search Results) offers a narrative account of the journalist’s work and death based mainly on monitoring information gathered in Moscow by the Glasnost Defence Foundation and theCentre for Journalism in Extreme Situations.

Click here to jump to detailed search instructions. Read more

Share Button