Karachays Excluding Cherkess from Key Posts in Karachayevo-Cherkessia, Cherkess Activists Complain to Putin

Monday, November 19, 2018

Karachays Excluding Cherkess from Key Posts in Karachayevo-Cherkessia, Cherkess Activists Complain to Putin

Paul Goble

            Staunton, November 19 – Yet another ethnic conflict is breaking out in the North Caucasus, this time in Karachayevo-Cherkessia where Cherkess (Circassian) activists have complained to Vladimir Putin that the Karachays who form 40 percent of the population have excluded the Circassians who form 10 percent from key posts. Read more

Share Button

Адыга-репатрианта Муамера Коблева хотят лишить российского гражданства

WEDNESDAY, NOVEMBER 21, 2018

Адыга-репатрианта Муамера Коблева хотят лишить российского гражданства

Read more

Share Button

Authorities wants to deprive the Russian citizenship of Circassian-repatriate Moamer Koblev

WEDNESDAY, NOVEMBER 21, 2018

Authorities wants to deprive the Russian citizenship of Circassian-repatriate Moamer Koblev Read more

Share Button

Authorities wants to deprive the Russian citizenship of Circassian-repatriate Moamer Koblev

WEDNESDAY, NOVEMBER 21, 2018

Authorities wants to deprive the Russian citizenship of Circassian-repatriate Moamer Koblev

Read more

Share Button

Ихэку къэзыгъэзэжьыгъэм УФ-м и гражданствэр Iахынэу иужь итых

WEDNESDAY, NOVEMBER 21, 2018

Ихэку къэзыгъэзэжьыгъэм УФ-м и гражданствэр Iахынэу иужь итых

Read more

Share Button

Hemşin’le ilgili iki tarihi belge

Araştırmacı Erol Ketenci’nin İstanbul’daki Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulduğu iki belge, Hemşin ve Hemşinli Ermenilerle ilgili çok önemli bilgiler içeriyor.

Belgelerden ilki, 1 Haziran 1913 tarihinde kaleme alınmış. Dönemin Osmanlı Genelkurmay’ı tarafından, İçişleri Bakanlığı’na gönderilen belgede, Hemşin bölgesinde yer alan ve isimleri tek tek verilen bazı köylerin halkının “Hemşin ismiyle bilinen Ermeni’den dönme Müslümanlar” olduğu belirtiliyor. 3 Haziran 1913 tarihli ikinci belge ise dönemin İçişleri Bakanlığı’ndan Trabzon Valiliği’ne gönderilen resmi bir yazı. Bu yazıda, ilk belgede isimleri tek tek verilen köylerin halkının “Aslen Ermeni iken din değiştirmiş” olduğu belirtiliyor. Her iki yazının ortak amacı ise Hemşinlilerin  “saflık ve cahillikleri nedeniyle misyonerlerin aldatmalarına kapılmaları”na engel olunması. Read more

Share Button

Выбор имени для аэропорта Сочи напомнил о заслугах черкеса Калмыкова

view_new (1)

08 ноября 2018, 21:33

Выбор имени для аэропорта Сочи напомнил о заслугах черкеса Калмыкова

Read more

Share Button