ჩერქეზის ცეკვა / АДЫГЭМ ИКЪАШЪУ

მიხეილ ღანიშაშვილი

ჩერქეზის ცეკვა (Circassian dance)

 

ხმალ-და-ხმალ გამოტარებულ

წარსულს მოცეკვავს ადიღე,

ჰანგები, ხმალთა ელვარი –

მე თარგამოსის ხმად ვიღე!

შვიდ ისრად გამოითალა

მამა-პაპური მათი ხე,

შვიდი ხმლით შვიდი რაინდი

სამყაროს მკერდზე გადიხევს.

 

ГЪАНИШАШВИЛИ МИХАИЛ

АДЫГЭМ ИКЪАШЪУ

 

Блэк1ыгъэр адыгэм къашъок1э къеш1э,

Къэмапэк1э къыгъэсыгъэр джы нэс,

Мэкъамэм, сэшхом илыд къырегъэш1ы,

Пэсэш1ы, шъыу, ар ымакъэ Таргамос! Read more

Share Button

ГЪАНИШАШВИЛИ МИХАИЛ / ЗАОМРЭ ИГЪЭКОЩЫК1ЫМРЭ

ГЪАНИШАШВИЛИ МИХАИЛ

ЗАОМРЭ ИГЪЭКОЩЫК1ЫМРЭ

 

Урысым Кавказыр ыштэн зырехъухьэм,

Адыгэм лъэубэкъур апэу тефагъ.

Бгыпэ бгъэжъ набгъор къызэрапхъыхьэ,

Зэо зэрапхъор къушъхьэм к1адзагъ. Read more

Share Button

كلمة الباحثة سارة سلاي في إشهار كتاب المعجزة الشركسية في تبليسي

كلمة الباحثة سارة سلاي في إشهار كتاب المعجزة الشركسية في تبليسي

28 يناير/كانون الثاني 2020

84679739_725761311593020_4505221716259110912_n

منذ حوالي خمسة عشر عامًا في أمريكا، قمت بإنشاء مجلتي الخاصة، ساميزدات (Samizdat)، وقد كتبت شيئًا فيها، والذي آمنت به منذ ذلك الحين: Read more

Share Button

U.S. Researcher Sarah Slye’s Speech during Tbilisi’s Presentation of the Circassian Miracle Book

U.S. Researcher Sarah Slye’s Speech during Tbilisi’s Presentation of the Circassian Miracle Book 

28 January, 2020

 

84679739_725761311593020_4505221716259110912_n

About fifteen years ago in America, I created my own magazine, samizdat, and I wrote something in it, which I have believed ever since: Read more

Share Button

ომი და განდევნა

მიხეილ ღანიშაშვილი

ომი და განდევნა


პირველად რუსი ეკვეთა ჩერქეზს,

როს კავკასიონს დაადგა თვალი,

კლდეზე არწივთა ბუდე გაქექეს

და დადგა მთებში ომის ზამთარი.

დიდხანს გაგრძელდა ეს უსამართლო,

უთანასწორო ბრძოლის მარაბდა, Read more

Share Button

Президент Эстонии заявила о сохранении действия Тартуского мирного договора

Дата 02.02.2020

Президент Эстонии заявила о сохранении действия Тартуского мирного договора

Заключенный 2 февраля 1920 года Тартуский мирный договор является свидетельством о рождении эстонского государства, считает Керсти Кальюлайд.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в Тарту

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в Тарту

Read more

Share Button

Book Presentation — The Circassian Miracle: The Nation Neither Tsars, Nor Commissars, Nor Russia Could Stop

The Circassian Miracle: The Nation Neither Tsars, Nor Commissars, Nor Russia Could Stop

28 January 2020

IMG_1087

Read more

Share Button