A Message to the Circassians from the Indigenous Peoples of North America / A Message to the Circassians from the Indigenous Peoples of North America. Habze Послание черкесам от коренных народов Северной Америки

A Message to the Circassians from the Indigenous Peoples of North America. Habze

Послание черкесам от коренных народов Северной Америки. ХаБзэ

رسالة إلى الشراكسة من الشعوب الأصلية في أمريكا الشمالية. خابزه Read more

Share Button

“شعوب بدون وطن أم – فيلم “شركيسيا الغريبة / Peoples without Motherland — “Circassia Alien” Film / Народы без Родины – Фильм “Черкесия Чужбина”

“شعوب بدون وطن أم – فيلم “شركيسيا الغريبة

Peoples without Motherland — “Circassia Alien” Film

Народы без Родины – Фильм “Черкесия Чужбина” Read more

Share Button

Hemşin’le ilgili iki tarihi belge

Araştırmacı Erol Ketenci’nin İstanbul’daki Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulduğu iki belge, Hemşin ve Hemşinli Ermenilerle ilgili çok önemli bilgiler içeriyor.

Belgelerden ilki, 1 Haziran 1913 tarihinde kaleme alınmış. Dönemin Osmanlı Genelkurmay’ı tarafından, İçişleri Bakanlığı’na gönderilen belgede, Hemşin bölgesinde yer alan ve isimleri tek tek verilen bazı köylerin halkının “Hemşin ismiyle bilinen Ermeni’den dönme Müslümanlar” olduğu belirtiliyor. 3 Haziran 1913 tarihli ikinci belge ise dönemin İçişleri Bakanlığı’ndan Trabzon Valiliği’ne gönderilen resmi bir yazı. Bu yazıda, ilk belgede isimleri tek tek verilen köylerin halkının “Aslen Ermeni iken din değiştirmiş” olduğu belirtiliyor. Her iki yazının ortak amacı ise Hemşinlilerin  “saflık ve cahillikleri nedeniyle misyonerlerin aldatmalarına kapılmaları”na engel olunması. Read more

Share Button

Birinci Uluslararası Çerkes Konferansı’ndan Notlar ve Öneriler

6 – 10 – 2018

Birinci Uluslararası Çerkes Konferansı’ndan Notlar ve Öneriler

Nürnberg, Almanya

21 & 22 Eylül, 2018

IMG_4406-768x576 Read more

Share Button

Lepqğek’ued’ın Üstesinden Gelmek-Soykırımın 154.Yıldönümünün Çerkes İşareti

8803Lepqğek’ued’ın Üstesinden Gelmek-Soykırımın 154.Yıldönümünün Çerkes İşareti
22 Mayıs 2018 Salı Saat 23:27
Tarih, genellikle kazananlar tarafından yazılır; ama bir noktada galip gibi görünenler, diğerinde mağlup olarak ortaya çıkabilirler.

Read more

Share Button

‘Çerkes Milliyetçiliği’ Entegre (Kapsayıcı) Bir İdeolojidir

6367527

Murat Özden
murathabracu@hotmail.com

‘Çerkes Milliyetçiliği’ Entegre (Kapsayıcı) Bir İdeolojidir
08/02/2018

Milliyetçilik fikri,1789 Fransız Burjuva devriminden sonra ortaya çıkmıştır. Burjuvazinin pazarı bütünleştirip ulus devletler yarattıkları yıllardı 1800’lü ve 1900’lü yıllar. Ancak kendi ulusal devletlerini yaratıp, uluslararası bir sömürü ağı oluşturabilen ulusal devletler, karşılarına çıkan milliyetçi akımları ve ulusal devlet fikrinde olanları aşağılamaya başlamışlardır. Çünkü yeni oluşacak ulusal devletler emperyalist aşamaya ulaşmış ulus devletlerin sömürüsü için bir engel teşkil edecekti.

1800’lü yıllarda ise Çerkesler, ne İngiltere’nin “Topraklarında güneş batamayan bir imparatorluk” olduğunun, ne Fransa’nın Afrika’yı sömürgeleştirdiğinin, ne İspanya’nın Güney Amerika’yı sömürgeleştirdiğinin,ne Rusya’nın Avrupa ile temasa geçip kendi rönesansını yarattığının, ne de Osmanlı’nın hızla çöktüğünün farkında bile değildiler. Read more

Share Button

Aytek Namitok ( 1892)- (27.07.1963)

2281

Aytek Namitok ( 1892)- (27.07.1963) Read more

Share Button