ადელ ბაშქავი თავის წიგნში აღგვიწერს ჩერქეზებისთვის მიყენებულ უბედურებებს და თუ როგორ გადაურჩნენ ისინი რუსეთ-ჩერქეზეთის ომის დროს ფიზიკურ განადგურებასა და სრულ გადაშენებას -

9de969fc-b79b-404e-bb1b-4d158b3320ad-2

**FOR IMMEDIATE RELEASE**

EDITORS: For review copies or interview requests, contact:

Marketing Services

Tel: 888-795-4274

Fax: 812-355-4079 

Email: MarketingServices(at)xlibris(dot)com

(When requesting a review copy, please provide a street address.) Read more

Share Button

Georgian-Circassian Forum Highlights What Moscow Works Hard to Deny – Friendship among Peoples of the North Caucasus

Saturday, November 2, 2019

Georgian-Circassian Forum Highlights What Moscow Works Hard to Deny – Friendship among Peoples of the North Caucasus

Paul Goble

            Staunton, October 28 – A meeting in Amman earlier this week of 135 Georgian and Circassian intellectual and political leaders calls attention to something the Russian government has worked with hard to deny and often with unfortunate success – among the peoples of the North Caucasus, there are many cases of longstanding and deep friendship. Read more

Share Button

В Иордании прошел грузинско-черкесский форум

Впервые в истории черкесских организаций 28 октября в Иорданском Хашимитском Королевстве состоялась официальная встреча грузинских и черкесских представителей из Турции, Америки, Грузии и Иордании.

Read more

Share Button

Тенденции черкесо-грузинских отношений

Тенденции черкесо-грузинских отношений

 

Автор: Адель Башкави

28 октября 2019 г.

IMG_1744 Read more

Share Button

Circassian-Georgian Relations Trends

Circassian-Georgian Relations Trends

 

By: Adel Bashqawi

October 28, 2019

 IMG_1744 Read more

Share Button

CAUCASUS WARS / Analysis and information on the ongoing struggles of the peoples of the Caucasus.

Read more

Share Button

وفد رسمي من البرلمان الأردني يزور المركز الثقافي الشركسي في تبليسي An Official Delegation from the Parliament of Jordan Visited the Circassian Cultural Center in Tbilisi Черкесский Культурный Центр посетила официальная делегация из Парламента Иордании

وفد رسمي من البرلمان الأردني يزور المركز الثقافي الشركسي في تبليسي

An Official Delegation from the Parliament of Jordan Visited the Circassian Cultural Center in Tbilisi

Черкесский Культурный Центр посетила официальная делегация из Парламента Иордании

Share Button