“The North Caucasus Barrier: Circassian Resistance to Russia”

“The North Caucasus Barrier: Circassian Resistance to Russia”

“The North Caucasus Barrier: Circassian Resistance to Russia”

Share Button

«Тот факт, что в некоторых национальных регионах представители коренного народа составляют меньшинство – является следствием завоеваний и этнических чисток»

«Тот факт, что в некоторых национальных регионах представители коренного народа составляют меньшинство – является следствием завоеваний и этнических чисток»

 

Газета “Комсомольская правда” на Северном Кавказе” опубликовала статью известного русского националиста Егора Холмогорова  «Россию ожидает второй круг распада, если не упразднить автономии и республики» ,которая была через несколько дней удалена. Она была  опубликована на сайте  «Натпресс». В своей статье Холмогоров заявляет ,что нужно ликвидировать республики входящие в состав России и начать это  процесс с упразднения  республик, в которых  русскоязычное население является большинством. Группа представителей общественности Кабардино-Балкарии, Адыгеи и и израильский политолог Авраам Шмулевич выступили с обращением к главам КБР, КЧР, Адыгеи  и прокурорам  этих республик с требованием   «… официального признания, что приведённые в статье мнения идут в разрез с политикой государственных властей РФ и противоречат конституционным основам российской государственности…»

Read more

Share Button

Kabardina-Balkarya Cumhuriyeti Başkanı Valery Kukov’un Rus-Kafkas Savaşı’nın sona ermesinin 130. yıldönümü konuşması Mayıs1994

Kabardina-Balkarya Cumhuriyeti Başkanı Valery Kukov’un Rus-Kafkas Savaşı’nın sona ermesinin 130. yıldönümü konuşması Mayıs1994

 

Ulusal hafızayı canlandırmak ve geçmişin olaylarını ve tarihini hatırlamak için Mayıs ayında bugün bir araya geldik. Bu üzücü durum – uzun süren Kafkas savaşının sona ermesinin ve Çerkes varlığının tehlikeye girdiği 130.  Yıldönümü, Milleti geride bırakan trajedinin nedenlerini ve gelecekte tekrarını nasıl önleyebileceğimizi anlamak için bir kez daha halkımızın tarihindeki ve hatta tüm insanlığın kara sayfalarını hatırlamamızı sağlar ve bu şekilde tarihsel hatalar düzeltilir. Ancak tarih sadece kimin öğrenmek istediğini bilir ve geçmişe tekrar tekrar dönmeliyiz çünkü günümüzdeki olayların çoğunun uzak geçmişte olanlarla açık bir ilişkisi olduğuna inanıyoruz. Read more

Share Button

Speech of Former President of Kabardino-Balkarian Republic, Valery Kukov on the 130th Commemoration of the End of the Russo-Caucasian War / 1994

Speech of Former President of Kabardino-Balkarian Republic, Valery Kukov on the 130th Commemoration of the End of the Russo-Caucasian War / 1994

27 May 2020

We have met on this day of the month of May, to revive national memory and recall the events of the past and the judgment of history. This sad occasion – the 130th anniversary of the end of the prolonged Caucasian war and by which the Circassian presence became vulnerable, it makes us remember once again the black pages in the history of our people and even all mankind in order to understand the causes of the tragedy that befell the nation and how we can prevent its recurrence in the future, and in this way, historical errors will be corrected. But history doesn’t teach, except who wants to learn, and we must go back to the past again and again because we believe that many of today’s phenomena have a clear relationship to what happened in the distant past. Read more

Share Button

خطاب رئيس جمهورية قااردينو-بلكاريا فاليري كوكوف بمناسبة مرور 130 عاما على انتهاء الحرب الروسية-القوقازية / عام 1994

خطاب رئيس جمهورية قااردينو-بلكاريا فاليري كوكوف بمناسبة مرور 130 عاما على انتهاء الحرب الروسية-القوقازية / عام 1994

Read more

Share Button

Речь В. М. Кокова к 130-летию со дня окончания Русско-Кавказской войны/1992год

Речь В. М. Кокова к 130-летию со дня окончания Русско-Кавказской войны/1992год

  Read more

Share Button

21 Mayıslar Yas-Anma Seramonisi Değil, Çerkeslerin ve Çerkesya’nın Diriliş Günüdür! / May 21 is not the mourning ceremony, but the resurrection day of Circassians and Circassia

21 Mayıslar Yas-Anma Seramonisi Değil, Çerkeslerin ve Çerkesya’nın Diriliş Günüdür!
20 Mayıs 2020
99131969_3052502654793696_4386328242592677888_n
Saygıdeğer kamuoyuna;
Hatırlayalım,
156 yıl önce 21 Mayıs 1864’de ”Atkuac” olarak bilinen Çerkeslerin sayfiye coğrafyasında Rus Çarlığına ait tüm işgal güçleri toplanarak Çerkesya’nın işgalinin tamamlandığını ilan ettiler, zafer geçidi düzenlediler!
Çerkes-Rus orantısız savaşlarında yüzbinlerce sivil Çerkes katledildi. Çerkesya topraklarından sürülen 1.5 milyon Çerkes’in 500 bini sürgün yollarında öldü.

Read more

Share Button