ომი და განდევნა

მიხეილ ღანიშაშვილი

ომი და განდევნა


პირველად რუსი ეკვეთა ჩერქეზს,

როს კავკასიონს დაადგა თვალი,

კლდეზე არწივთა ბუდე გაქექეს

და დადგა მთებში ომის ზამთარი.

დიდხანს გაგრძელდა ეს უსამართლო,

უთანასწორო ბრძოლის მარაბდა, Read more

Share Button