Milliteyçi görünümlü Türkiye düşmanları

Milliteyçi görünümlü Türkiye düşmanları

Son dönemlerde , ‘’sözde milliyetçi’’ çevrelerce Doğu Karadeniz’de yaşayan Hemşin halkına karşı temelsiz ve asılsız iddalar içeren bir yeni bir suçlama dalgası oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Bu iddalarda , Hemşinlilerin Emeni asıllı oldukları ve Ermenistan ile bağları olduğu , T.C nin bölünmesi için Kürtler’le işbirliği içinde olduğu gibi temelsiz ve ard niyetli iddalar yer almaktadır.

Aslında Hemşinliler, kendilerine özgü, Türklerle , Lazlarla ve Ermenilerle ortak yanları olan çalışkan, asırlardır vatanlarına ve dinlerine son derece bağlı Müslüman bir toplumdur. Bunu bilmek için biraz tarih okumak yeterlidir.

Hemşinliler, 1914-18 tarihleri arasında dahi Ermenilerle ve diğer dış güçlerle asla işbirliği

Yapmamış , onların oyunlarına alet olmamışlardır.

Bugün, Hemşin halkına karşı ifade edilen faşizan itham ve söylemlerin, ülkenin birlik ve beraberliğini zedelemekten ve Kürt bölücülerin emellerine hizmet etmekten öte hiçbir emele

Hizmet etmeyeceği aşikârdır.

Aslında hedef , 300.000 Hemşinli vatandaşımızı ‘’ Ermeni ‘’ olmakla itham ederek, Ermenistan’ı , Türkiye’yi farklı etnik ayırarak bölmeye çalışmakla itham edebilme ortamı

Yaratmaktır . Oysa günümüz koşullarında, Ermenistan’ın ne maddi ne de sosyal olarak

Türkiye’de etnik ayrımcılık yapabilecek bir gücü yoktur.

Öyle ki, bu gibi durumlar, ülkemizin güneyinde meydana gelen bölücü teröre ve yurdumuzu

Bölmek için Suriye ve Irak’tan ülkemize sızan terör örgütlerine , Ülkemizi savaşa çekmeye çalışan güçlere hizmet etmektedir.

Bu ithamların, TSK nin Suriyeye asker gönderdiği , ABD ile gergin bir siyasi ortam yaşandığı

bir esnada olması bir tesadüf değildir. Elinde ülkemiz aleyhine hazırlanan tuzaklar hakkında

kanıtları ve bilgileri olanlar bunları derhal açıklamalı, Türkiye düşmanlarının

emellerine hizmet etmemeli, sadık ve saygın halkımızı bu gibi asılsız iddalarla itham etmemelidir.

Tüm bu ithamlarda ve bölücü söylemlerde bulunan Faşistlerin arkasında maddi destek

Veren ve güçbirliği içinde olan Türkiye düşmanlarının olduğuna dair deliller mevcuttur.

Hemşinlilerin, Ermenistan’la bağları olduğu iddasını her dönemde boşuna tazeleyerek tekrar eden bu sahte vatansevenlerin, aslında Türkiye düşmanlarından önemli miktarda maddi yardım gördükleri de bilinen bir gerçektir. Haberiniz olsun bu “Türk” aktivistlerin bir kısmını ülkemizi brakıp yurt dışında farklı ülkelerde yerleşip yaşıyor.

Güneydoğumuzda meydana gelen bölücü terörü destekleyen emperyalist güçlerle ülkemizdeki faşist yapıların da İşbirliği içinde olduğu bilinmektedir.

Bu ithamlar , sayıları 300 bin olan Hemşinliler üzerinde bölücü emellerin sınanması ve gerilim yaratma amacı taşımaktadır ki bu da Türkiye düşmanlarına memnuniyet vermektedir.

En azından halkımızı bilgilendirerek bu emellerin boşa çıkması için çalışmak, gazetecilik çalışmalarıyla ve sosyal sayfalarda iddaları çürütmek ve delillendirerek bu bölücü oyunları ortaya çıkarmak için çalışmalıyız.

Elimizdeki delilleri bir süre sonra açıklayacağız ancak devletimizin bu konuya açılen eğilerek

İstihbari çalışmalarla bunlara önlem alınması beklentimizdir.

 

Ismail Hakan

16 September 2017

Share Button