Festival of Caucasian poetry “Anaklia 2019”. September 20-23. The opening of the festival

إفتتاح مهرجان الشعر القفقاسيأناكليا 2019”,  20 إلى 23 سبتمبر/أيلول 2019

Festival of Caucasian poetry “Anaklia 2019”. September 20-23. The opening of the festival

Фестиваль кавказской поэзии “Анаклиа 2019″. 20-23 сентября. Открытие фестиваля

Share Button