Press Release: Adel Bashqawi Çerkesleri etkileyen felaketleri ve Çerkeslerin yok edilmek ve ayrımcılığa rağmen nasıl ayakta kalabildiklerini açıklıyor

9de969fc-b79b-404e-bb1b-4d158b3320ad-2

**FOR IMMEDIATE RELEASE**

EDITORS: For review copies or interview requests, contact:

Marketing Services

Tel: 888-795-4274

Fax: 812-355-4079 

Email: MarketingServices(at)xlibris(dot)com

(When requesting a review copy, please provide a street address.)


 

Adel Bashqawi Çerkesleri etkileyen felaketleri ve Çerkeslerin yok edilmek ve ayrımcılığa rağmen nasıl ayakta kalabildiklerini açıklıyor

“Çerkes Mucizesi:Çarların,Önderlerin,Rusya’nın Durduramadığı Ulus”

OYSTER BAY, N.Y. – Çerkes etnik grubuna mensup olan Adel Bashqawi, insan hakları konularında aktiftir.Yıllardan bu yana,Çerkes Sorunu’nun çeşitli sahaları ile meşgul olmaktadır.Kendisini,Çerkeslerin,on yıllar boyunca unutulmuş olan meşru haklarını temin etmeye adamıştır.Bu sebeple: “Çerkes Mucizesi:Çarların,Önderlerin,Rusya’nın Durduramadığı Ulus” adlı kitabı yazmıştır (Xlibris tarafından yayınlanmıştır)

Bu kitabın yazılması,Bashqawi’nin, yayınlanmış olaylara ve bir çok kaynakta ve referanslarda bahsedilen hatıralara, yorumlarla ve günümüze kadar Çerkeslerin statüsüne özgülenmiş fikirlerle birlikte  atıf yapmasına yol açmıştır.Detaylı bilgiler,esrarengiz durum ve olayların takdiminin yanısıra incelendiğinde,bu durum kendisini, ortaya çıkarmaya, sergilemeye ve halkın ihtiyaç duyduğu bilgi ve farkındalık için bütün unsurları yayınlamaya, daha fazla ikna etmiştir.Ona göre,kendileri,Çerkes Halkı’nın görmezden gelinen ve ihmal edilen meşru haklarının restorasyonu ve talebi faaliyetlerinde, sonraki hareket tarzına karar verecek olan kimselerdir.Kendisine takdim edilen bilginin hacmi ve  yerindeliği onu, bu çalışmayı gün ışığına çıkarmakta,büyük ölçüde cesaretlendirmiştir.

“Kitap,insanların, gerçekleşmiş olması ve sonuçlarının halâ çözülmemiş olması nedeniyle bilmek isteyecekleri, Rus-Çerkes Savaşı süresince gerçekleşen temel ve önemli konuları ve bilgileri açıklamaktadır” diye işaret ediyor Bashqawi. “Bu,çok boyutlu bir olay olup,en önemlisi, Çerkes Ulusu’nun diaspora ve anavatan arasında uzanan bağıdır,bu bağ neticede günümüz dünyasında onlarca ülkede,azınlıklar olarak birbirlerinden ırak olsalarda, asla kopmayan bir ilişkidir.Çerkeslerin birbirleri ile olan soybağı ilişkisi, açık bir şekilde vicdani,etkili ve duygusaldır.

“Çerkes Mucizesi:Çarların,Önderlerin,Rusya’nın Durduramadığı Ulus” yayını,okuyucuların, Çerkesleri etkileyen felaketlere ait tarihi gerçekler ile bütün teşebbüslere rağmen Çerkeslerin yok edilmek ve ayrımcılık karşısında nasıl kurtulduklarını bilmelerini ve değerlendirmelerini amaçlamaktadır

“Çerkes Mucizesi:Çarların,Önderlerin,Rusya’nın Durduramadığı Ulus”

Adel Bashqawi

Ciltli | 15.24 x 22.86 cm | 1,198 sayfa | ISBN 9781796076875

Ciltsiz | 15.24 x 22.86 cm | 1,198 sayfa | ISBN 9781796076868

E-Kitap | 1,198 sayfa | ISBN 9781796076851

Amazon and Barnes & Noble’de satışa hazır

Yazar Hakkında

Adel Bashqawi,büyük büyükbabasının Çerkes Sorkırımı nedeniyle göç ettiği Ürdün Amman’da doğdu. Ürdün,Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de çalıştı. Emekli oluncaya dek 39 yıl boyunca sivil pilot olarak çalıştı. Kendisini, diğer çabalarının yanısıra,makale yazmaya, belgeleri tercüme etmeye, bilgiyi dağıtmaya ve paylaşmaya, ders anlatmaya ve konferanslara katılmaya adamıştır.

Share Button