“Dünya Çerkes Birliği’nin Ru“Dünya Çerkes Birliği’nin Rusya Anayasası’nda önerilen değişikliklere ilişkin durumu hakkında”

“Dünya Çerkes Birliği’nin Ru“Dünya Çerkes Birliği’nin Rusya Anayasası’nda önerilen değişikliklere ilişkin durumu hakkında”

b8756669-f93d-4d91-b899-b2a8f6d6bb81 (1)

Ürdün Kafkas Çerkesler Dostları Derneği, Dünya Çerkes Birliği’nin çalışmalarına eşlik eden iktidarsızlık, felç, zayıflık ve karışıklığı yok ediyor, Onu ihmal etti ve görevini yerine getirmekle ilgilenmediğni kınıyor.

Her zaman gerekli olanı ve Çerkes ulusuna ve onun haklı amacına doğru yapılması gerekeni yapamadı. Ürdün Kafkas Çerkesler Dostları Derneği, Çerkes ulusal hırsını karşılayan temel reformlar için gerekli ve uygun koşulları sağlayamayan Uluslararası Çerkes Birliği’nin davranışından şaşırıyor. Birliğin performansını eleştiren diğer ifadelere ek olarak burada iki ifadeden bahsetmeye değer ve dernek tarafından ciddiye alınmadılar:

“Çerkes Ulusal Hareket Açıklaması, Nalçik toplantısı ”15 Aralık 2019’da Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı’nın başkanlığını yaptığı etnik gruplar arası ilişkiler konseyinin Nalçik’te 11/29/2019 tarihli toplantısı hakkında düzenlenen, Aniden Hawti Sakhrukov ona çağırlmıştı, burada ana dil ile ilgili konular hakkında konuştu, ama şimdi kırdı.

Ürdün Kafkas Çerkesler Dostları Derneği, yedi ana noktadan oluşan Çerkes Meclisi’nde reform yapma önerileri, 11 Ağustos 2015 tarihinde Amman’daki Dünya Çerkes Birliği heyetinin önünde okundu, ve Dünya Çerkes Birliği Başkanı Bay Hauti Sakhrukov başkanlığındaki heyetin her üyesine tekliflerin Rusçe bir kopyası verildi. Şimdi Çerkes arenasında en heyecan verici konu, Çerkes dilinin rolünü cüceleştirmesidir ve böylece Rusya Federasyonu’ndaki halkların ve ulusların önemini azaltma konusudur ve buna göre:

Dünya Çerkes Birliği, Rusya Federasyonu anayasasında Rusya dilini ülkenin tek ana ve resmi dili haline getirecek değişikliklerle ilgili olarak, ve diğer halkların dillerini, ezilen halkların adaleti sağlayamama ve insan haklarını ihlal etme ve federalizme katılan halklar arasındaki ayrımcılığın temellerini atma açısından ezilen halkların önemini küçümseme tarihinin başka bir kara sayfasını temsil eden daha düşük bir sıraya yerleştirdi, 22 Nisan 2020’da yapılacak referanduma karşı sorumlu ve olumlu bir tutum sergilemedi. Sorumluluk görevi olarak, çalışma grubunun üyelerinden biri olan bu Birliğin başkanının, Adıgece dilini ve Çerkes milletinin özelliklerini koruma ilkelerine göre hareket ederek anayasa değişiklikleri taslağını hazırlamasını isterken, aksine, herhangi bir çekince koymadan, önerilen değişikliği kabul etti.

Dünya Çerkes Birliği, Eski Sovyetler Birliği tarafından çok uluslu dillere bölünmüş olan dilin standartlaştırılmasına yönelik yapıcı bir tutum sergilememiştir. Ve Çerkes Dili, Okullarda, üniversitelerde ve bilimsel enstitülerde ulusal eğitim dili zorunlu olmasına katkı yapmadı.

Dünya Çerkes Birliği, Kuzey Kafkasya’daki Çerkeslerin birleşik bir cumhuriyette birlik arayışlarında arzularına karşı durmamalıdır.

Çerkes aktivistlerin Kuzey Kafkasya’daki görüşlerini özgürce ifade etmek isteyen, anavatanlarında tutuklanmış olması ve Çerkes gençliğini kovalayan Rus polislerinin vahşeti ve onlara yöneltilen yanlış suçlamalar hakkındaki bilgiler ışığında kontrol edilmeyen ihlalleri aldırmamak ve görmezden gelmek.

Çerkes arenasında hassas konulardan biri, Abhaz otoritelerinin gerçekleştirdiği gibi, bazılarına Abhaz vatandaşlığı vermek, aleyhine olan vatandaşlıkların tahrif edilmesi gibi, Dünya Çerkes Birliği’nin, Sanki onu ilgilendirmiyormuş gibi, gerekli dikkati göstermemesidir.

Ürdün Kafkas Çerkesler Dostları Derneği bu kasıtlı öz felci kınarkan, Çerkes işleri ile ilgilenen herkesi bu kurumsal bozukluğa çözüm bulmaya çağırıyor.

Yaşasın özgür Çerkesya

Ürdün Kafkas Çerkesler Dostları Derneği

Amman, 14 Mart 2020

Share Button