Martin Koçesoko İçin Açıklama! / Explanation by Martin Kochesoko

Martin Koçesoko İçin Açıklama! /  Explanation by Martin Kochesoko
09 Mart 2021 Salı Saat 21:12
159266357_3885093101534643_7625400062669672637_n

Martin Koçesoko İçin Açıklama!
Çerkes ve uluslararası kamuoyu 2 yıla yakındır Nalçik’te sahnelenen ” Martin Koçesoko ” oyununu izliyor.
İnsan hak ve özgürlüklerini hiçe sayan polis soruşturma komitesi, savcılar ve hakimler bu tiyatronun baş rollerini oynuyorlar.
Sözde anayasanın, insan hak ve özgürlüklerinin garantörü Putin tarafından atanmış vali Kokov Kazbek kör-sağır-dilsiz rolünü üstlenmiş.
Rusya’da muhaliflerin FSB’ye bağlı birimlerce kanlı cinayetlerle öldürüldüğü gerçeği göz önüne alındığında bu tiyatroyu izlemenin aslında bir lütuf olduğunu düş deilenler de az
Böyle düşünenler hem KBC de hem de diaspora Çerkesleri arasında azımsanmayacak sayıda maalesef.
Ancak Çerkes kamuoyu ve Çerkes aktivizmi Rusya’nın insani yüzünü öne çıkarmak, kanun ve kuralların dürüstçe uygulanmasının takipçisi olmakta ısrarlı olmalıdır.
Cinayet, düzmece kumpas, yasadışı uygulamalar Rusya’nın demokratikleşme sürecini, geri dönüşsüz şekilde sekteye uğratmaktadır.
Gidişatın bu şekilde devamı Rusya halkları için büyük trajedilere gebedir.
Kokov Kazbek kendisini atayan Putin’e rağmen anayasal sorumluluğu olan insan hak ve özgürlüklerinin açık ihlallerine karşı açıkça tavır almalı sorumluları yargıya götürmelidir.
Prezident anayasanın garantörüdür. Çerkes kamuoyunun yakından takip ettiği Martin Koçeseko davasında açık ihlale göz yumması, onun sadece müesses nizamın atadığı bir vali olduğu gerçeğine delalet eder.
Öte yandan, sorunların çözümünün diğer alternatifi gibi gösterilen ” ölümü gösterip sıtmaya razı etme ” kabulü Çerkes diasporasının varolma ruhuna aykırıdır.
Küresel Çerkes dünyasının Martin Koçesoko’nun aldığı cezaya karşı tepki vermeye devam etmesi önemlidir.
Martin için verilen karar, polisin yasaları açık ihlali ve kumpas apaçık ortadayken yalnızca polisi kurtarma operasyonudur.
Kumpas kuran polisler yargılatılıncaya kadar Martin Koçesoko konusu Çerkes dünyasının konusu olmaya devam etmelidir!
Rusya Federasyonu yargısı Martin’in suçsuzluğunu kabul edene kadar!
9 Mart 2021
Çerkesya Yurtseverleri /  Cherkessia.net Yayın Kurulu
****
Explanation for Martin Kochesoko
Martin Kochesoko cannot be punished under any circumstances!
The Circassian and international community has been watching the play “Martin Kochesoko” staged in Nalchik for almost 2 years.
The Police Investigative Committee, prosecutors and judges, who disregard human rights and freedoms, play the main roles in this theater.
Governor Kokov Kazbek, who was appointed by Putin as the guarantor of human rights and freedom of the so-called constitution, took on the role of a deaf-blind-mute.
Given the fact that opponents in Russia were killed in bloody killings by FSB units, there are many who think that watching this theater is actually a blessing.
Unfortunately, there are many of them, both in Kabardino-Balkaria and among the Circassian diaspora.
However, the Circassian public and Circassian activism must insist on revealing the human face of Russia and following the observance of laws and regulations in good faith.
Murders, dirty tricks and illegal actions irreversibly interrupt the process of democratization in Russia.
The continuation of this situation is fraught with great tragedies for the peoples of Russia.
Despite Putin who appointed him, Kokov Kazbek must take a clear position against clear violations of human rights and freedoms, for which constitutional responsibility is imposed, and bring those responsible to justice.
The president is the guarantor of the constitution. His connivance at the open violation in the Martin Kocheseko case, which is closely monitored by the Circassian public, points to the fact that he was only a colonial governor.
On the other hand, accepting “a little harm”, which is presented as another alternative to solving problems, is contrary to the spirit of the existence of the Circassian diaspora.
It is important that the world Circassian community continues to respond to the punishment of Martin Kochesoko.
The ruling for Martin is just a police rescue operation, since the police violation and the catch are obvious.
Until the policemen who did the trick are brought to justice, Martin Kochesoko’s case must remain a matter for the Circassian world!
Until the court of the Russian Federation recognizes Martin’s innocence!
March 9, 2021
Patriots of Circassia / Cherkessia.net editorial staff
Share Button