Tsipinove (Tsipina) Aslan – Russian-Caucasian War in Adyghe folklore

Tsipinove (Tsipina) Aslan – Russian-Caucasian War in Adyghe folklore

تسيبينوف (تسيبينا) أصلان – الحرب الروسية القفقاسية في الفولكلور الأديغي
ЦIыпIынэ Аслъэн – Русско-Кавказская война в адыгском фольклоре

10 years ago

Read more

Share Button