Statement by Asker Soht, Adyge Khase / Asker Soht Beyanı

Statement by Asker Soht, Adyge Khase

About the statement of the Ambassador of the Russian Federation in Turkey to the Sputnik news agency.  Turkey.

Decision

Parliament of the Kabardino-Balkarian Republic of 1992,

Parliament of the Republic of Adygea 1996,

The Parliament of Abkhazia in 1997 and the Parliament of Georgia in 2011 recognized that the Russian Empire in the course of the Caucasian War in the 19th century pursued a policy of deportation and genocide against the Circassian people.

It is worth recalling that the First President of Russia in his “Appeal to the Peoples of the Caucasus” in 1994 for the first time at the state level gave a humanistic assessment of the Caucasian War.

In a joint appeal to the President of Russia and the Federal Assembly of the Russian Federation dated May 2, 2013, the Circassian organizations of Russia again called on the Russian authorities to adopt a decision “On the Recognition of the Circassian Genocide by the Russian Empire during the Caucasian War”.

Our position on this issue remains consistent and steady.  The untenable comments of the Russian Ambassador to Turkey cannot change both the past and our assessments.

Regarding the current state of Russian-Turkish relations, there is no reason whatsoever to hold the Circassian national minority of Turkey responsible for crises in the sphere of interstate relations and thereby demonize the Circassians of Turkey.  We strongly condemn the statement of the Russian Ambassador to Turkey.  Falsification of history, outright misinformation and chauvinistic rhetoric, xenophobia, informational and political provocations, attempts to break up along ethnic lines, can bring only extremely negative consequences.

Asker Sokht

“Adyge Hase” Krasnodar Territory Civil Organization


Asker Soht Beyanı

Rusya’nın Türkiye Büyükelçisinin Sputnik ajansına verdiği beyan hakkında. Türkiye.

Kabartay-Balkar Cumhuriyeti Parlamentosu 1992 yılında, Adıge Cumhuriyeti Parlamentosu 1996 yılında, Abhazya Cumhuriyeti Parlamentosu 1997 yılında ve Gürcistan Parlamentosu 2011 yılında aldıkları kararlarla Rus imparatorluğu XIX. yüzyıldaki Kafkasya savaşında Çerkes halkına karşı sürgün ve soykırım politikası yürüttüğü kabul edilmiştir. 1994 yılında Rusya’nın Birinci Devlet Başkanının “Kafkasya Halkarına Hitabında” İlk defa devlet düzeyinde Kafkasya savaşının insani değerlendirmesini yaptığını hatırlatmakta fayda var.

Rusya’nın Çerkes kuruluşlarının 02 Mayıs 2013 tarihli Rusya Devlet Başkanına ve RF Federal Meclisine yaptıkları başvuruda, Rusya yönetimini “Rusya İmparatorluğunun Kafkasya Savaşı sırasında Çerkeslere karşı soykırım uyguladığının kabul edilmesi hakkında” kararının alınması için davet etmiştir.

Bizim bu konudaki tutumumuz tutarlı ve istikrarlı olmaya devam ediyor. Rusya’nın Türkiye Büyükelçisinin geçersiz yorumları ne geçmişi değiştirebilir, ne de bizim değerlendirmelerimizi.

Günümüzdeki Rus-Türk ilişkilerine değinecek olursak, devletler arası ilişkiler alanındaki krizlerden Türkiye’deki Çerkes azınlığına sorumluluk bindirmek ve dolayısıyla Türkiye Çerkeslerini kötülemenin hiçbir dayanağı yoktur. Rusya’nın Türkiye Büyükelçisinin beyanını şiddetle kınıyoruz. Tarihin tahrif edilmesi, apaçık yanlış bilgilendirme ve şövenist söylem, yabancı düşmanlığı, bilgiye dayalı ve siyasi provakasyonlar ile etnik temellerle ayrıştırma yapma çabaları sadece oldukça olumsuz sonuçları doğurabilir.

Asker Soht

“Adıge Hase” Krasnodar Bölgesi Sivil Örgütü

https://www.facebook.com/asker.sokht

Share Button