KAFFED Change Movement (Federation of Caucasian Societies in Turkey) on KAFFED Administration Position Regarding the Meeting of the International Circassian Association (ICA) Administration Held on 19.09.2021

KAFFED Change Movement (Federation of Caucasian Societies in Turkey) on KAFFED Administration Position Regarding the Meeting of the International Circassian Association (ICA) Administration Held on 19.09.2021

71894436_108755637197192_4137077550805417984_n

Attitude of the General Assembly of the 19.09.2021 Historical DCB and Kaffed Administration

While discussions continue in the diaspora regarding DCB Management and activities, we are all aware of the theory that KAFFED Governments suggested to breach every scandal and reactions, staying inside the organization and fixing it. It is a fact that the current President prioritized the interest of the party and what kind of mission they claim to fix the DCB, even those who claim they will fix the DDCB for a long time and expressed it on the pulpits.

Last months, one of the documents we shared with our public opinion, the status and legitimacy of its relationship with KAFFED, D ÇB held its general assembly last weekend. At the general assembly where the KAFFED administration also participated with a delegation, the current president and his administration should have succeeded in their work as those who joined the general assembly, that there was no need for correction from inside and re-elected to the duty. The Russian Federation has already expressed its satisfaction with a message that it published before the general assembly. However, despite the messages given by the KAFFED administration before the general assembly and the attitude they have repeated for years has been surprising. The KAFFED Board of Directors and chiefs, who have been arguing that the institution can be fixed by struggling from inside for years, have supported the current president by not giving this support at the last minute and preventing the candidate who previously announced that he would be a candidate, and not enough to support the current president …..

After all these developments, we ask the following issues and delegates with the hope that we can remember their responsibilities and responsibilities this time:

⁃ Are QAFFED’s question marks resolved? If it was removed, why didn’t Kaffed share the answers to the questions we asked before with the public?

⁃ Why did Kaffed representatives join the General Assembly and enter the board of directors when the odds related to their vacancy were not eliminated?

⁃ Did the Kaffed board ask for help with D ÇB membership from H égeg ʺegey Feedlen, where they had conducted works regarding the D ÇB regulation change and you are not a member?

⁃ Every time their activities come up with the D ÇB and its President, the KAFFED board, which proposes reasons like ′′ we are not happy with their activities, we don’t approve, are there any other candidates?” put aside the promise of support for Hueguegey Nutlen and why support Hauti did he give it?

⁃ Are KAFFED Governments not aware of the damage and loss of reputation of this status quo that they are fighting for persistence?

⁃ Is the KAFFED Administration aware that it has been converted into a functional device that the DCB can always use with its attitude on this issue?

⁃ The KAFFED Administration, who has been experienced over the past years and maintained freshness in our memories, has to explain the reasons of this choice to the public, confirming the attitude and attitude of the President of the DCB with this general assembly, whose attitude and attitude is clear on issues such as Ruslan Guashev, Martin Kocheko.

⁃ Are the delegates joining the motherland and general assembly as if they are going on a touristic trip, are they aware of the damage they caused to society and the organization this time with the last trip they joined to shake their heads and raise their fingers?

Institutions gain respect with their postures or become a usable vehicle. KAFFED has been transformed into a functional device that the DCB can always use with the attitude of the board and DCB delegates on this issue. Situations that require this kind of continuity become a choice, not a mistake anymore. Those who make this choice have to explain their reasons. This is not just a DCHB crisis, but a KAFFED management crisis. Neither board members nor DCB delegates and anyone else have the right to discredit KAFFED.

In the light of all these developments, KAFFED compound associations are calling for the board of presidents and associations to intervene in the subject; as KDH, the presence and legitimacy of membership relations and policies with DCB are rethinking; all our institutions are not behind any state or government We share with our respects that those who did the opposite, caused and defended should resign immediately by emphasizing that they should keep it pure next to their people.

https://www.facebook.com/KaffedH/

**********************

Kaffed Değişim Hareketi
1 ч ·
19.09.2021 Tarihli DÇB Genel Kurulu ve Kaffed Yönetiminin Tutumu

DÇB Yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili yıllardır diasporada tartışmalar devam ederken, KAFFED Yönetimlerinin her skandalı ve tepkileri göğüslemek adına öne sürdüğü, kurumun içinde kalınarak düzeltilmesi teorisi hepimizin malumudur. DÇB’nin, mevcut Başkanının dönemin de daha yoğun olmak üzere, uzun süredir hangi tarafın menfaatini öncelediği ve nasıl bir misyon üstlendiği, DÇB’yi düzeltecekleri iddiasındakilerin bile kabul ettiği ve kürsülerde bile dile getirdiği bir gerçektir.
Geçtiğimiz aylarda kamuoyumuzla paylaştığımız belgelerden KAFFED ile ilişkisinin statüsü ve meşruiyeti de tartışma konusu olan DÇB geçtiğimiz hafta sonu genel kurulunu yapmıştır. KAFFED yönetiminin de bir heyetle yoğun katılım gösterdiği genel kurulda, mevcut başkan ve yönetimi genel kurula katılanlarca çalışmalarında başarılı bulunmuş olmalı ki içeriden düzeltme ihtiyacı görülmemiş ve göreve yeniden seçilmiştir. Rusya Federasyonu memnuniyetini zaten genel kurul öncesi yayınladığı mesajla belirtmiştir. Ancak KAFFED yönetiminin genel kuruldan önce verdiği mesajlar ve yıllarca tekrarladığı söylemine rağmen aldığı tutum şaşırtıcı olmuştur. Yıllardır kurumun içeriden mücadele ederek düzeltilebileceğini savunan KAFFED Yönetimi ve kanaat önderleri, daha önce destekleyecekleri konuşulan başka bir başkan adayına son anda bu desteği vermeyerek, aday olacağını daha önce açıklamış olan adayın, aday olmasını engellemiş, bununla da yetinmeyerek mevcut başkanı desteklemiş ve yönetim kuruluna üye vermişlerdir.
Tüm bu gelişmelerden sonra, daha önce sorduğumuz KAFFED Yönetiminden cevap alamadığımız soruların da yer aldığı aşağıdaki konuları bu kez cevap alabileceğimiz ümidi ve sorumluluklarını hatırlayacakları inanacıyla KAFFED’in üye dernek ve delegelerine soruyoruz:
⁃ KAFFED’in DÇB üyeliğiyle ilgili soru işaretleri giderilmiş midir? Giderildiyse Kaffed daha önce de sorduğumuz soruların cevaplarını neden kamuoyumuzla paylaşmamıştır?
⁃ Meşruluğuyla ilgili şaibeler ortadan kalkmadığı halde Kaffed temsilcileri neden DÇB genel kuruluna katılmış ve yönetim kuruluna girmiştir?
⁃ Kaffed yönetim kurulu DÇB tüzük değişikliğiyle ilgili çalışmalar yaptırdığı Хьэгъэжей Beslen’dan DÇB üyeliğiyle ilgili yardım istemiş ve üye değilsiniz yanıtı almışmıdır?
⁃ DÇB ve Başkanı ile faaliyetleri her gündeme geldiğinde “faaliyetlerinden biz de memnun değiliz, tasvip etmiyoruz, başka aday mı var?” gibi gerekçeler öne süren KAFFED yönetim kurulu, Хьэгъэжей Beslen’a vermiş olduğu destek sözünü bir kenara bırakıp neden Hauti’ye destek vermiştir?
⁃ KAFFED Yönetimleri, ısrarla devamlılığı için mücadele ettiği bu statükonun kendisine verdiği zararı ve itibar kaybını farketmemekte midir?
⁃ KAFFED Yönetimi, bu konudaki tutumu ile DÇB’nin her daim kullanabildiği işlevsel bir aygıta dönüştürüldüğünün farkında mıdır?
⁃ Geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve hafızalarımızda tazeleliğini koruyan Ruslan Guaşev, Martin Kocheseko, anayasa değişikliği gibi konularda tavrı ve tutumu belli olan DÇB’nin başkanının bu genel kurulla tekrar göreve getirilmesini onaylayan KAFFED Yönetimi, bu tercihinin gerekçelerini kamuoyuna açıklamak zorundadır.
⁃ Turistik bir geziye gider gibi anavatana ve genel kurula katılan delegeler her seferinde emireri gibi kafa sallamak, parmak kaldırmak üzere katıldıkları son geziyle bu kez topluma ve kuruma verdikleri zararın farkında mıdır?
Kurumlar duruşları ile saygınlık kazanır ya da kullanılabilir bir araç haline dönüşür. KAFFED, yönetim kurulunun ve DÇB delegelerinin bu konudaki tutumu ile DÇB’nin her daim kullanabildigi işlevsel bir aygıta dönüştürülmüştür. Bu tür süreklilik arz eden durumlar artık hata değil bir tercih haline gelirler. Bu tercihi yapanlar gerekçelerini açıklamak zorundadır. Gelinen noktada bu durum sadece DÇB krizi değil, KAFFED yönetim krizidir. KAFFED’i itibarsızlaştırmaya ne yönetim kurulu üyelerinin ne de DÇB delegelerinin ve bir başkasının hakkı vardır.
Tüm bu gelişmeler ışığında KAFFED bileşeni dernekleri, başkanlar kurulunu ve derneklerin KAFFED delegelerini konuya müdahil olmaya davet ediyor; KDH olarak üyelik ilişkilerinin varlığı ve meşruiyeti şaibeli olan DÇB ile ilişkilerin ve politikalarının tekrar gözden geçirilmesi çağrısını yineliyor; Tüm kurumlarımızın herhangi bir devlet veya hükümetin arkasında değil Çerkes halkının yanında saf tutması gerektiğini vurgulayarak bunun aksini gerçekleştirenlerin, sebep olanların ve savunanların derhal istifa etmeleri gereğini kamuoyumuzla saygılarımızla paylaşırız.

https://www.facebook.com/KaffedH/

Share Button