KBC İNSANİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ ÇALIŞANLARINA BASKI!

Birkaç yıldır sosyal ağlarda takma adlarla (örneğin, Ruslan Ibragimov, v.b.) veya isimsiz olarak iftira niteliğinde yalan içerikli makalelerin periyodik olarak dolaşıma sokulduğuna dikkatinizi çekmek zorundayız.

Birkaç yıl önce ortaya çıkan benzer metinleri görmezden gelmiş, bunları tamamen provokasyon olarak değerlendirmiştik. Ancak bu kirli metinler bu yıl artık düzenli olarak çıkmaya başladı. Metinlerde tüm gerçekler çarpıtılıyor ve neredeyse tamamı da uydurma. En “son olaylar” dedikleri 5-10 yıllık bir zaman aşımı süresine dahiller.

Bu şüpheli “çalışmaların”, cumhuriyetimizin en ilerici şahsiyetlerini itibarsızlaştırmayı amaçladığı çok açık. Amaçları bilimsel, yaratıcı aydınların temsilcileri ve sivil aktivistlerle toplumu karşı karşı karşıya getirmektir. Büyük sahtekarlıklar içermesi ve anonimlikleri nedeniyle bu değersiz çalışmaları görmezden gelmek elbette mümkündü; ancak ne tesadüftür ki dolaşıma sokulmaları, Rusya Bilimler Akademisi Kabardey-Balkar Bilim Merkezi İnsani Araştırmalar Enstitüsü’nden bir grup bilim insanının dairelerinde ve ofislerinde “E” Merkezi ve FSB çalışanları tarafından 11 Kasım 2022’de gerçekleşen izinli aramalarla çakıştı. Filoloji Doktoru, Baş Araştırmacı Alkhasova S.M.; Filoloji Doktoru, Baş Araştırmacı Khakuasheva M.A.; Tarih Bilimleri Adayı, Kıdemli Araştırmacı Taziev R.Kh.; Tarih Bilimleri Adayı, Kıdemli Araştırmacı Aloev T.Kh. bunlar arasında yer alıyor.

Bu hukuksuz eylemlerin arkasında, tarihin, dilin ve milli kültürün tek bilimsel yansıma merkezi olan bu en eski milli enstitüyü kapatmak ve her bahaneyi kullanarak ortadan kaldırmak misyonu olduğu bize göre çok açıktır.

Enstitü, cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana devletimizin önemli simgelerinden biri olmuştur. Tasfiye edilmesi, uzun zamandan beri egemenliğini yitirmiş bir cumhuriyeti ortadan kaldırmaya yönelik genel politikanın bir parçasıdır. Bu ciddi yıkıcı olaylar hiçbir şekilde Rusya Federasyonu’nun devlet çıkarlarına uygun değildir; federal yapıyı baltalar ve ülkenin güvenliğini tehdit eder.

Baskılarla sosyal ağlarda defalarca iftiraya uğrayan bilim adamlarından bazıları şunlar:

– Khakuasheva M.- Tanınmış edebiyat eleştirmeni, Filoloji Doktoru, KBIGI(KB İnsani Araştırmalar Enstitüsü)’de önde gelen araştırmacı, birçok edebi monografın yazarı, Rusya Federasyonu Yazarlar Birliği üyesi, KBC Ortak Girişimi Kurul Üyesi, yetenekli bir yazar, sadece Rusya Federasyonu’nda değil, yurtdışında da tanınan bir isim. Tüm yıllar boyunca KBC’nin devlet temellerini savunan, ana dillerin, ulusal edebiyatın ve kültürün korunması için çalışan parlak bir halk figürü ve bilim insanı.

– Mirzoev A.– Tarih bilimleri adayı, imrenilecek dürüstlük, yüksek düzeyde profesyonellik ile ayırt edilen kıdemli araştırmacı. Araştırmalarıyla Stalin dönemi baskılarını araştırma tarihine büyük katkıda bulunmuş, Çerkeslerin tarihi üzerine temel monografilerin ve makalelerin yazarı.

– Aloev T. – Tarih Bilimleri Adayı, IGI KBNT(Kabardey Balkar İnsani Araştırmalar Enstitüsü) RAN (Rusya Bilimler Akademisi Kabardey-Balkar Bilim Merkezi)’da Kıdemli Araştırmacı, ulusal tarihin en dramatik, karanlıkta kalmış sayfalarını profesyonelce, ödün vermeden, hem eski, hem de yakın zamanı kapsar şekilde araştıran bir isim.

KBIGI’nin yöneticisi K.F. Jamikhov da bu saçma sürece dahil edilmiş ve “milliyetçiliği kışkırtan” koşulları yaratmakla suçlanmaktadır.

Bu şahsiyetler, hem kiralık, hem de gerçek bir saldırgan olan gerici gruba rağmen, bencil olmayan, açık ve tutarlı bir şekilde kendi alanlarında çalışan ulusal popülerliğe sahip aydınları temsil ediyor. KBIGI’nin bu çalışan grubu, tüm yıllarını devletin ve anayasanın çıkarları için çalışarak, gerçek tarihi yeniden yazmaya, Kuzey Kafkasya halklarının ana dillerini savunmaya çalışıyor. UNESCO’nun bağımsız bir değerlendirmesine göre, bu halkın ulusal edebiyatı ve kendisi yok olmanın eşiğindedir. Şimdilerde 1920’lerin ve 1930’ların yöntemleri kullanılarak bu bilim adamları yok edilmeye çalışılıyor.

İnternet “yazarları” ve onların kışkırtıcıları, eşsiz bir ulusal hazinenin korunmasını ve geliştirilmesini engellemeye çalışıyor. Durumu istikrarsızlaştırmak, halkın ve devletin temellerini baltalamak ve aşırılık gibi tehlikeli olayları kışkırtmakla iştigal ediyorlar.

Giderek “norm” haline gelen sakıncalı görülen kişilere karşı kirli, değersiz mücadele yöntemlerinin hiçbir zaman Kuzey Kafkasya halklarının karakteristiği olmadığını üzülerek not ediyoruz. Dün, saldırıların, iftiraların, asılsız ithamların hedefi erkeklerdi; ama bugün kadınlara da iftira atmaktan ve onları hedef almaktan çekinmiyorlar.

Güvenlik güçlerinin, sosyal ağlarda bir dizi iftira niteliğinde isimsiz mektup, iftira ve yalanı mesnet alarak, bu gruptakilerin tüm mesleki ve kişisel bilgi taşıyıcılarına el koymasıyla özel hayatın gizliliğini ihlal etmesinin nedeni açıktır: Hedef alınan grubun muhalifliği, ya da daha doğrusu özgür düşünmesi, bağımsız konumları.

Eylemleri Rusya Federasyonu Ceza Kanununun aşağıdaki maddelerine denk düşen bu vicdansız yazarların, kışkırtıcıların, onların arkasında duran kişilerin gerçek isimlerinin açıklanması hususunda ısrar ediyoruz:

Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun  128.1 Maddesi- Sosyal medya ağları üzerinden kişiye iftira ve hakaret.

Rusya Federasyonu Ceza Kanununun 282. Maddesi – Aşırılığı, nefreti veya düşmanlığı kışkırtmanın yanı sıra insan onurunun aşağılanması.

Ulusal cumhuriyetin bir devlet kuruluşunun (hedeflenen bir grup çalışanın itibarını zedeleme yoluyla)itibarsızlaştırılmasına ve devlet kurumunun parçalanmasına yönelik yasadışı eylemler, aşırılık yanlısı faaliyetlerin uygulanmasına yönelik kamu çağrıları göz önüne alındığında, anonim grubun eylemleri Rusya Federasyonu Ceza Kanununun 280. Maddesi kapsamına girmektedir.

Ulusal entelajansiyanın en iyi temsilcilerinin itibarsızlaştırılması ve ardından eski devlet bilim kurumu IGI KBNT’nin ve RAS’ın planlı olarak imha edilmesi, KBC’nin  iki yerli halkı olan Kabardey ve Balkar halkları üzerinde onarılamaz bir zarara neden olabilir.

KBC Anayasası’nın 2. Maddesi şunları garanti eder: “İnsan, hakları ve özgürlükler en yüksek değerdir. İnsan ve vatandaşın hak ve özgürlüklerini tanımak, gözetmek ve korumak devletin görevidir.”

KBC Anayasası’nın 33. maddesinin 1. bendine göre: “Herkesin düşünce ve konuşma özgürlüğü garanti altındadır.”

KBC Anayasasının 78. Maddesi, Cumhuriyet Başkanının, cumhuriyet sakinlerinin anayasal hak ve özgürlüklerinin garantörü olduğunu belirtmektedir.

Sevgili Kazbek Valerievich!

Bu ciddi sorunların çözümünde ilkelere bağlı kalmanızı ve siyasi irade göstermenizi bekliyoruz, çünkü bugün gerici güçler, herhangi bir direnişle karşılaşmadan, cezasızlıkla her geçen gün faaliyetlerini artırıyor ve abartısız bir şekilde cumhuriyetimizin istikrarını ve geleceğimizi tam anlamıyla tehdit ediyor.

Yukarıdakilerle bağlantılı olarak, halkın üyeleri sıfatıyla, KBC  Anayasası’nın garantörü olan size hitap ediyor  ve müdahil olarak aşağıdaki konularda uygun önlemleri almanızı talep ediyoruz:

– KBİGİ RAS çalışanlarının güvenlik güçleri tarafından yasa dışı tacizinin önlenmesi;

– Bu sürecin gerçek nedenleri ve “kışkırtıcılarının” belirlenmesi.

Yazılanların URL’leri:

  1. https://telegra.ph/Pravoohranitelnye-organy-vzyalis-za-nauchnyh-sotrudnikov-IGI-KBNC-RAN-11-13
  2. http://porizatel.org/bestiarij/kak-madina-hakuasheva-provela-mezhdusobojchik-natsionalistov/
  3. https://newstracker.ru/news/2022-11-04/nauchnyy-tsentr-ran-kbr-posle-skandala-v-smi-izbavilsya-ot-sudimogo-sotrudnika-2580457

İmzalar:
Valery HATAJUKOV, Kabardey-Balkar Bölgesel insan Hakları Merkezi Başkanı
Marx ŞAHMURZOV, Siyasi Baskı Mağdurları Dernekleri Kabardey-Balkar Şubesi Başkanı
Eleonora KHARAYEVA, Filoloji Bilimleri Doktoru
Aslan BEŞTO, Adıge Kamu Dernekleri Koordinasyon Kurulu Başkanı
Anzor KUSHHABİEV, Tarih Bilimleri Doktoru
Alik SHASHEV, Sosyal aktivist
Olga BEGRETOVA-EFENDİYEVA, İnsan hakları savunucusu
Hüseyin GAZOV, Kabardey halkının Yaşlılar Konseyi Başkanı
Meryem BAGOVA, Rusya Federasyonu’nun genel eğitiminin onursal çalışanı olan, “Rusya’nın yılın en iyi öğretmeni”
Zaurbek KOJEV, Tarihi Bilimler Adayı
Zaur SHORMANOV, Habze Derneği Genel Başkan Yardımcısı
Ruslan CRİMOV, RAHM akademisyeni, KBC’nin halk sanatçısı
Arsen GUCHAPSHA, Rah’in akademisyeni, KBC’nin halk sanatçısı
Leonid SHOGENTSUKOV, Ali Shogentsukov Hayır Kurumu Müdürü
Zaur JEMUKHOV, Jilebze Yönetim Kurulu Başkanı

KBC İNSANİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ ÇALIŞANLARINA BASKI!

Share Button