Gürcistan-Çerkes Gündemi Üzerine Söyleyeceklerimiz! / What we Want to Say about the Georgian-Circassian Agenda

Gürcistan-Çerkes Gündemi Üzerine Söyleyeceklerimiz! / What we Want to Say about the Georgian-Circassian Agenda
05 Haziran 2021 Cumartesi Saat 00:51
195518758_4142721945771756_6283893341930594330_n

Gürcistan-Çerkes Gündemi Üzerine Söyleyeceklerimiz!   
Birkaç gün önce Türkiye’ye gelen Gürcistan başbakanı İrakli Garibaşvili’nin cumhurbaşkanlığı nezdinde devlet töreni ile karşılanması sonrasında, kendiler ö
Türkiye ve Gürcistan 11. yüzyıldan beri köklü bir siyasi, kültürel ve akrabalık ilişkilerine sahiptir!
Bu gerçek ortada iken, iki ülkenin arasındaki tarihi bağlara dayalı yakın ilişkiyi sorgulamak ve yönlendirmeye çalışmak hadsizlik ve abesle iştigaldir!
Rus işgal terimi olan Kafkas adıyla, Çerkeslerin de temsilcisi olduğu iddiasıyla faaliyet gösteren bazı STK lar ve platformlar bu aymazlığı sergilemişlerdir!
Bu aymazlığı, Türkiye’nin tanımadığı Abhazya ve Güney Osetya De facto ülkelerini savunmak için göstermişlerdir!
Tarihi, kültürel, linguistik ve etnolojik olarak Çerkesler, Abhazya’da yaşayan Apsuwalar ve Osetler farklı halklardır. Çerkeslerle bu halkların gelecek perspektifi farklıdır!
Bu farklılıklar ortadayken, uluslararası camia tarafından da bilinirken, Çerkesleri temsil etme iddiasıyla faaliyet gösteren bu yapıların, Türkiye Çerkes diasporasını Abhazya veg.
Çerkeslerin 2000 yıldır komşuluk yaptığı Gürcistan, Çerkes halkının Tarihi trajedisine sessiz kalmamış, Rus çarlığı tarafından yapılan Çerkes soykırımını tanımış, önce 10 yıl Anaklia’da soykırım anıtı açarak komşuluk Tarihi ve dostluk vazifesini yerine getirmiştir!
Halkını temsil ettiği Çerkes iddiasında olan yapıların, Çerkes soykırımını tanıyan Dünya’da ilk ve tek olan ülke the BM üyesi Gürcistan’ın başbakanı ile Çerkes-Gürcü ilişkileri yönünde Adım atmaları gerekirken tersine provokasyonlara girişmeleri Çerkes halkına yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir.
Türkiye Çerkeslerini 90 lı yılların Abhazya ve G. Osetya sembolizmalarına hapsetmek isteyenler Transkafkasya ve Kuzey Karadeniz jeopolitiğini sıkı takip etmelidir!
Abhazya-Gürcistan çatışmasında canını yitiren insanlar üzerinden duygusal manipülasyonlar yaparak, Türkiye’de yaşayan Çerkesleri Gürcistan aleyhtarı gibi gösterme sinsiliğinz farkınday
Türkiye Çerkeslerini kendi ulusal çıkarlarına yabancılaştıran, etnik aparat olarak De facto yapıların patronlarının oyuncağı olmasını isteyenlerin çağrıları boş ve karşılıksız!
Her şey Çerkes halkı ve Çerkesya için!
Kamuoyuna saygıyla duyururuz!
5 Haziran 2021
Çerkesya Yurtseverleri / Cherkessia.net Yayın Kurulu
***
What we want to say about the Georgian-Circassian agenda
After the Prime Minister of Georgia, Irakli Garibashvili, who arrived in Turkey a few days ago, was greeted with a state presidency ceremony, some NGOs and platforms that consider themselves representatives of the diaspora of the peoples of the North Caucasus have unconsciously reacted on behalf of the Circassians.
Turkey and Georgia have deep political, cultural and family ties since the 11th century!
Since this fact is obvious, it is immoral and useless to question and try to change the close relationship between the two countries based on historical ties!
Some NGOs and platforms operating under the name “Caucasian”, which is the Russian occupation term, and claiming to be representatives of the Circassians, have shown this immodesty!
They showed this recklessness to defend the de facto countries of Abkhazia and South Ossetia, which Turkey does not recognize!
The Circassians differ from the Apsuvs and Ossetians living in Abkhazia in terms of their history, culture, linguistics and ethnology. The Circassians and these peoples have different perspectives for the future!
Since these differences are obvious, and also known to the international community, it is unacceptable that these structures, which act with a claim to represent the Circassians, want to use the Turkish Circassian diaspora as support for Abkhazia and South Ossetia.
Georgia, with which the Circassians were neighbors for 2000 years, did not keep silent about the historical tragedy of the Circassian people, recognized the genocide of the Circassians by the Russian kingdom, opened a monument to the genocide in Anaklia and fulfilled its historical duty of good neighborliness and friendship!
Structures claiming to represent the Circassian people should take steps towards Circassian-Georgian relations with the Prime Minister of the UN member state Georgia, the first and only country in the world to recognize the genocide of the Circassians. On the contrary, committing provocations is one of the greatest evils that can be inflicted on the Circassian people.
Those who want to imprison the Circassians of Turkey in the symbols of Abkhazia and South Ossetia of the 90s should closely follow the geopolitics of the Transcaucasia and the Northern Black Sea region!
We are aware of the insidiousness of those who want to portray the Circassians living in Turkey as anti-Georgian people, through emotional manipulations about the people who died in the conflict between Abkhazia and Georgia!
The calls of those who alienate the Turkish Circassians from their own national interests and want them to be toys of de facto structures as an ethnic apparatus will remain empty and unanswered!
Everything for the Circassian people and Circassia!
Respectfully informing the public!
June 5, 2021
Patriots of Circassia / Cherkessia.net editorial staff

 http://www.cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3439&fbclid=IwAR3Die-CS5Jib-7x8j8gTWQwEKrBcDNKaQer_LD7Uy1C1jqhcFdewjrFQ24

Share Button